terug

Privacy policy

Copyright YogaToday ©2014. Alle rechten voorbehouden. Op alle materialen zoals (geen limitatieve opsommingen) artikelen, foto's, teksten, logo's, compilaties, audio, video, ontwerp rust auteursrecht van YogaToday, dan wel (rechts)personen door wie aan YogaToday toestemming is verleend te gebruiken.

Disclaimer
Alle informatie op deze website is 'as is' en zonder enige garantie of aanspraak.

Voorwaarden voor gebruik
Foto's, teksten en andere promo zijn, onder voorwaarde van vermelding van YogaToday, vrij te gebruiken ter promotie van een enkel, reeds contractueel vastgelegd, optreden. Foto's, teksten en andere promo zijn onder dezelfde bovengenoemde voorwaarde te gebruiken door organisatiebureaus ten behoeve van offertes, doch slechts voor zover het verkoop van (een optreden van) Yoga today betreft. Gebruik voor overige doeleinden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming.